• آموزش، مشاوره و نرم افزار

    شرکت ويرا جهان سيستم ارائه دهنده خدمات آموزش، مشاوره و نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات

  • دوره های بین المللی مدیریت IT

    برگزاری دوره های بین المللی ITIL V3, COBIT 5, Prince 2, TOGAF 9.1 با امکان مدارک بین المللی

  • تامین و پیاده سازی ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

    تاميين، سفارشی سازی و پياده سازی نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات، Manage Engine فارسی، ابزارهای برتر ITSM در دنيا

ابزارهای manage engine

ارائه نرم افزارهای فارسی سازی شده ITIL، نظیر Manage Engine Service Desk Plus و Microsoft Service Manager

ادامه مطلب

بومی سازی و پیاده سازی ITIL

ارائه خدمات مشاوره در طراحی پیاده سازی و بازمهندسی فرآیندهای بر اساس ITIL، COBIT، ISO27001

ادامه مطلب

 

آموزش ITIL,COBIT,TOGAF

اولین ارائه دهنده دوره های آموزشی بین المللی ITIL، COBIT، Enterprise Architechture، ISMS 

ادامه مطلب

پیاده سازی ITIL در BankServAfica افریقای جنوبی

پیاده سازی ITIL در BankServAfica آفریقای جنوبی

در سال 2012، BankServAfica، از تجربیات موفق ITIL برای بهبود و کاهش هزینه های خدمات خود به مشتریان استفاده و چارچوبی برای شناسایی و پیاده سازی بهبود مستمر عملیات ایجاد نمود.

کریس نوتل، مدیر عمیات BankServAfica اعتقاد دارد: کار اصلی در این پروژه همسوسازی فرایندهای عملیاتی بانک با چارچوب ITIL  به منظور ارزیابی و مقایسه عملیات بانک، شناخت وضع موجود و حرکت به سمت بهبود مستمر است. وی تاکید کرده ITIL سفر است و تضمین می نماید که سازمان در کلاس جهانی باقی می ماند و خدمات خود را در سطح جهانی ارائه می دهد و چابکی لازم برای برآورده ساختن نیازهای مختلف مشتریان خود را دارا می باشد.