• آموزش، مشاوره و نرم افزار

    شرکت ويرا جهان سيستم ارائه دهنده خدمات آموزش، مشاوره و نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات

  • دوره های بین المللی مدیریت IT

    برگزاری دوره های بین المللی ITIL V3, COBIT 5, Prince 2, TOGAF 9.1 با امکان مدارک بین المللی

  • تامین و پیاده سازی ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

    تاميين، سفارشی سازی و پياده سازی نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات، Manage Engine فارسی، ابزارهای برتر ITSM در دنيا

ابزارهای manage engine

ارائه نرم افزارهای فارسی سازی شده ITIL، نظیر Manage Engine Service Desk Plus و Microsoft Service Manager

ادامه مطلب

بومی سازی و پیاده سازی ITIL

ارائه خدمات مشاوره در طراحی پیاده سازی و بازمهندسی فرآیندهای بر اساس ITIL، COBIT، ISO27001

ادامه مطلب

 

آموزش ITIL,COBIT,TOGAF

اولین ارائه دهنده دوره های آموزشی بین المللی ITIL، COBIT، Enterprise Architechture، ISMS 

ادامه مطلب

COBIT 5 آخرین ویرایش چارچوب بین المللی پذیرفته شده  موسسه ISACA است که نگرشی جامع و یکپارچه از راهبری واحد فناوری اطلاعات ارائه می نماید و منعکس کننده نقش محوری اطلاعات و فناوری در خلق ارزش برای سازمان است. اصول، الگوهای اجرایی، ابزار و مدلهای تحلیلی موجود در COBIT 5 ، متضمن تفکر رهبری و هدایت برای متخصصان کسب و کار، فناوری اطلاعات و راهبری در سرتاسر دنیا خواهد بود.

COBIT 5 بر پایه COBIT 4.1 و با استفاده از سایر چارچوبها و منابع مهم، نظیر ITIL، Risk IT، ISACA's Val IT و استانداردهای مرتبط (از ISO) تدوین و توسعه یافته است.