ارتش آمریکا از الگوهای موفق ITIL کمک می گیرد

ارتش آمریکا برای کاهش مشکلات در واحدهای خود، فناوری سرویس ایمیل 1.4 میلیون کاربر خود به را فناوری Cloud تغییر داده است. Mike Krieger معاونت ارشد اطلاعات ارتش، گفته که سرویس و تامین کننده آن یعنی موسسه سیستم های اطلاعاتی ارتش(DISA)، که میزبانی سیستم ایمیل را در فناوری اختصاصی پردازش ابری خود، در اختیار دارد، چارچوب ITIL را به منظور روان سازی تراکنش ها و بهبود فرآیندهای کسب و کار پیاده سازی نموده است.