آغاز فعالیت مرکز مدیریت فناوری اطلاعات (ITMI)

مرکز مدیریت فناوری اطلاعات (ITMI) با هدف تبادل دانش و تجربه میان صاحبنظران و متخصصان راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و ارائه کلیه خدمات این حوزه به صورت یکپارچه و متمرکز راه اندازی شده است. این مرکز تحت عنوان "زیرساخت راهبری فناوری اطلاعات" ارائه کننده کلیه منابع اطلاعاتی،آخرین اخبار، تجارب موفق سازمانهای پیشرو در کشور و دنیا، مصاحبه با مدیران موفق در کشور، نمونه های موردی (Case Study)، آموزشها، سمینارها و سایر خدمات حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات خواهد بود. همچنین امکان بحث و تبادل نظر میان صاحبنظران و متخصصان و پاسخگویی به پرسش های علاقمندان در حوزه راهبری و مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات در این مرکز فراهم شده است.