تماس با ما

تماس با ما: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی،کوچه دوم، پلاک 12، طبقه 5، واحد 9

تلفن: 44829309-021

بومی سازی و پیاده سازی ITIL

بومی سازی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL مبتنی بر نیازمندی های سازمان توسط ویرا جهان سیستم