• آموزش، مشاوره و نرم افزار

    شرکت ويرا جهان سيستم ارائه دهنده خدمات آموزش، مشاوره و نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات

  • دوره های بین المللی مدیریت IT

    برگزاری دوره های بین المللی ITIL V3, COBIT 5, Prince 2, TOGAF 9.1 با امکان مدارک بین المللی

  • تامین و پیاده سازی ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

    تاميين، سفارشی سازی و پياده سازی نرم افزارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات، Manage Engine فارسی، ابزارهای برتر ITSM در دنيا

ابزارهای manage engine

ارائه نرم افزارهای فارسی سازی شده ITIL، نظیر Manage Engine Service Desk Plus و Microsoft Service Manager

ادامه مطلب

بومی سازی و پیاده سازی ITIL

ارائه خدمات مشاوره در طراحی پیاده سازی و بازمهندسی فرآیندهای بر اساس ITIL، COBIT، ISO27001

ادامه مطلب

 

آموزش ITIL,COBIT,TOGAF

اولین ارائه دهنده دوره های آموزشی بین المللی ITIL، COBIT، Enterprise Architechture، ISMS 

ادامه مطلب

چالش­های پیاده‌سازی چارچوب ITILدر حوزه ساختار و سازماندهی منابع انسانی فناوری اطلاعات

1- مقدمه 
ظهور فناوری­های جدید، سازمان­ها را قادر ساخته تا با سرعت بیشتری محصولات و خدماتشان را به بازار عرضه کنند. چنین پیشرفت­هایی گذار از عصر صنعتی به عصر اطلاعاتی را تداعی می­کند. در عصر اطلاعات سرعت تبادل اطلاعات میان سازمان­ها بیشتر شده است. برای سازمان­های با ساختارهای سلسله مراتبی سنتی، واکنش به بازارهایی که به سرعت تغییر می­یابند، بسیار دشوار بوده و به همین خاطر، این تغییرات منجر به کاهش لایه های سازمانی و افزایش انعطاف­پذیری در سازمان­ها شده است. بااین تفسیر، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازماندهی و مدیریت فرایندهای اصلی سازمان­ها توسعه یافته و امروزه در بسیاری از سازمان­ها، از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان توانمندساز کسب و کار یاد می­شود. به عبارت دیگر سازمان­ها دو تغییر همزمان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه کرده­اند. تغییر اول تبدیل فناوری اطلاعات به یک دارایی راهبردی در سازمان، افزایش اهمیت و توسعه راه­ حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات است و تغییر دوم افزایش وابستگی کسب و کار به فناوری اطلاعات می­باشد. در سال­های اخیر فناوری اطلاعات به عنوان یک دارایی راهبردی و در نقش توانمندساز نقش کلیدی در ایجاد مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری و بهبود کیفیت خدمات داشته است. در چنین شرایطی مفهومی تحت عنوان "مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ITSM) مطرح شده و توسعه یافته است.
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به پیاده­سازی و مدیریت "کیفیت" خدمات فناوری اطلاعات اشاره دارد. ITSMاز طریق منابع انسانی، فرایندها و فناوری اطلاعات انجام می­پذیرد. در ادبیات ITSM، ویژگی­های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به این صورت تعریف می­شود: «ارائه خدمات فناوری اطلاعات مدت زیادی با تمرکز بر فناوری و سازمان­دهی داخلی تداوم نخواهد داشت، سازمان‌ها می­بایست کیفیت خدمات را مد نظر قرار دهند و بر ارتباط با مشتریان تمرکز داشته باشند» شکل شماره 1: چرخه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان­ها را نمایش می­ دهد:


شکل شماره1: چرخه بهبود مستمر خدمات فناوری اطلاعات